Центар за дијагностику и лечење професионалних болести и болести у вези са радом са стационаром

Делатност:

  •  дијагностика, лечење и праћење професионалних болести и болести у вези са радом у стационарним и амбулантним условима,
  • оценапостојања и величинатрајних последица професионалних болести, повреда на раду и повреда ван рада по захтеву фондова осигурања, послодаваца, запослених судских органа и сл.;
  • експертизно оцењивање радне способностиу амбулантними стационарним условима у виду експертизе обраде по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења), служби запошљавања, судских органа, појединаца и сл.;
  • одређивање концентрације хемијских материја (тешких метала, органских растварача, пестицида и сл.) и њихових метаболита или биомаркера ефекта у биолошком материјалу по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења),судских органа, појединаца и сл.;
  • процена постојања и величинe телесних оштећења услед присуства професионалне болести, болести у вези с радом, повредa на раду или ван рада,по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења),судских органа, појединаца и сл.

Кабинет за полисомнографију (делатност):

  • дијагностика поремећаја спавања и испитивање њиховог утицаја на радну и животну способност радноактивне популације;
  • дијагностика поремећаја дисања у спавању (пре свега синдрома опструктивне апнеје у спавању) и испитивање њиховог утицаја на способност управљања моторним возилом код возача професионалаца, у циљу побољшања здравља возача и превенције саобраћајног трауматизма у Србији;
  • процена последица на здравствено стање пацијента и препорука за адекватне терапијске мере, мере превенције и праћења у складу са савременим смерницама добре праксе;
  • процена утицаја на радну способност пацијента и препоруке за модификацију радних активности у складу са карактеристикама радног места и занимањем пацијента

Организација:

Начелник: проф. др Александар Миловановић

Контакт телефон: 011/2685-485  011/3400-961

E-mail: direktor@institutkarajovic.rs

 

Главна сестра: Соња Ловић, виша медицинска сестра

Контакт телефон: 011/ 3400 912