Центар за радиолошку заштиту

КОНТАКТИ:

Начелник:

dr sci med Јелена Пајић, специјалиста генетике

Контакт телефон: 011/34 00 976

e-mail: radioloska.zastita@institutkarajovic.rs

jelena.pajic@institutkarajovic.rs

           

Главна сестра:

Јованка Вучковић

Висока струковна медицинска сестра

Контакт телефон: 011/34 00 977

e-mail: jovanka.vuckovic@institutkarajovic.rs

 

Руководилац квалитета:

Ведрана Прокић

дипломирани физичар

Контакт телефон: 011/34 00 913

e-mail: vedrana.prokic@institutkarajovic.rs

 

Руководилац курсева из области заштите од зрачења:

dr sci med Јелена Пајић, специјалиста генетике

           

ДЕЛАТНОСТ

 • идентификација и квантификација јонизујућих зрачења у радној и животној средини (ваздух, вода, тло, храна), идентификација и мерење експозиције јонизујућим зрачењима;
 • праћење и проучавање здравствених ефеката професионалне и опште изложености јонизујућим зрачењима;
 • оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења;
 • сарадња са државним органима на изради прописа, норматива и стандарда у области заштите од јонизујућих зрачења;
 • евалуација постојећих и увођење нових метода у свим областима делатности;

 

 ОВЛАШЋЕЊА

Центар за радиолошку заштиту овлашћен је за обављање послова из области заштите од зрачења (link):

 • Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва
 •  Биодозиметријска мерења индивидуалног излагања 
 • Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Hp(10) и Hp(0.07) 
 • Мерења ради процене унутрашњег излагања услед уношења радионуклида у организам 
 • Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења (
 • Пројектовање мера радијационе сигурности и безбедности 

 

 •  Поједина испитивања у оквиру мониторинга 
 • Гамаспектрометријска испитивања
 • Испитивање укупне алфа и укупне бета активности
 • Испитивање стронцијума-90 и
 • Испитивање концентрације радона
 • Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе и
 • Мерење амбијенталног еквивалента дозе H*(10)
 • Оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења (
 • Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења при раду са уређајима који производе јонизујућа зрачења и затвореним изворима јонизујућих зрачења.
 • Оспособљавање лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења.
 • Спровођење периодичне обнове знања за лица која могу бити оспособљавана према 1.1. и 1.2.

 

АКРЕДИТАЦИЈЕ

 

ЧЛАНСТВА ЛАБОРАТОРИЈА ЦЕНТРА У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 • IAEA (International Atomic Energy Agency)
 • EURADOS(European Radiation Dosimetry Group)
 • ALMERA(Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) Network-IAEA
 • BioDoseNet(Biodosimetry Network World Health Organization)