Комисија за унапређење квалитета рада

Чланови Комисије за унапређење квалитета рада Института: 

1.  прим. др Никола Торбица, председник

2.  прим. др Биљана Алексић, заменица председника

3.  др Весна Бабић, члан

4.  мр сци Ирена Танасковић, члан

5.  Љиљана Плећаш, члан