2016. година

1. 29. мај - 1. јун2016. - Амстердам, Холандија

„Благостање на раду, Амстердам 2916“ (Wellbeing at Work, Amsterdam 2016)

Организација: VUUniversity Medical Center, TNP у сарадњи са Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH) 

Контакт:

Conference Secretariat: VU University Medical Center, VUmc Academy

Attn. Ms. P. van Meekeren and Ms. P. de Waal
P.O. Box 7057
1007 MB Amsterdam, The Netherlands

Tel: +31 (0)20 4448444
Fax: +31 (0)20 4444250
Email: events@vumc.nl

(рок за пријем апстракта 1. децембар 2015)

 

2. 20 -23 јун, 2016, Торонто, Канада

ПРЕМУС 2016 - 9. међународна научна конференција о превенцији мишићно коштаних поремећаја на раду (PREMUS2016 - 9th International Scientific Conference on the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders)

Организација: ICOH Scientific Committee on Musculoskeletal Disordersу сарадњи са Institute for Work & Health

Контакт:
Контакт особа: Cindy Moser
E-mail: cmoser@iwh.on.ca
Website: http://premus2016.iwh.on.ca

(рок за пријем апстракта истекао 30. октобра 2015)

 

3. 31. август - 2. септембар 2016 - Базел, Швајцарска

44. Међународни конгрес MEDICHEM (44th International MEDICHEM Congress)

Организација: ICOH Scientific Committee on Occupational Health in the Chemical Industry (MEDICHEM), под спонзорством IMEDICHEM

Контакт:
Контакт особа: Martin Kuster, MD MOH, Head Corporate Health & Biosafety Novartis Business Services-REFS Forum 1.331 Postfach CH-4002 Basel SWITZERLAND 
Tel: +41 61 3242673. Mobile: +41796160559
Fax: +41 61 3243457
E-mail: martin.kuster@novartis.com
Website: http://www.medichem.org/

(рок за пријем апстракта 31. јануар 2016)

 

4. 5 - 7септембар 2016, Барселона, Шпанија

25. EPICOH – Конференција Епидемиологија у медицини рада (25thEPICOH,  Epidemiology in Occupational Health Conferenceса темом: „Медицина рада, мисли глобално, делуј локално“ (“Occupational Health, Think Globally, Act Locally”)

Истовремено биће одржан и:

- X2016- 8. међународна конференција о процени експозиције у епидемиологији и у пракси (X2016 - the 8th International Conference on the Science of Exposure
Assessment in Epidemiology and Practice), као и

- RHICOH 2016- Међународни симпозијум о репродуктивним ризицима на радном месту (International Symposium of Reproductive Hazards in theWorkplace)

Контакт:

E-mail: epicoh2016@mondial-congress.com
Website: www.epicoh2016.com
Притисните овде за прво обавештење clickhere.

(рок за пријем апстракта 1. март 2016)